Generacija 2001    
Generacija 2002 Klara Štrus  

Matic Lozinšek

Matic_Lozinsek

»Sinteza in karakterizacija novih spojin šibko koordinirajočih fluoridoanionov«,

zagovarjano 27. november 2013 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

Generacija 2003    
Generacija 2004

 Simon Čopar

Simon_Copar

»Topologija in geometrija defektov v ograjenem nematiku«,
zagovarjano 31. 8. 2012 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

Aljaž Drnovšek

»Vpliv atmosfere in topografije površine trdih PVD-prevlek na njihove tribološke lastnosti«,
zagovarjano 8. 3. 2017 na Mednarodni podiplomski šoli Inštituta Jožef Stefan v Ljubljani

 Tjaša Logaj

Tjasa_Logaj_Bartolj

»Ekonomika terciarnega izobraževanja: analiza študentskih odločitev in rezultatov«,

zagovarjano 13. 7. 2015 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

Generacija 2005  Maruša Agrež

 »Členki v slovenskem knjižnem jeziku od 17. do 19. stoletja«,

zagovarjano 15. 9. 2016 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Generacija 2006

 Martin Ocepek

Martin_Ocepek

»Vpliv sinteznih parametrov na lastnosti vodnih poliuretanskih in funkcionaliziranih akrilnih veziv za premaze«,

zagovarjano 8. 4. 2015 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

 

 Gregor Hostnik

Gregor_Hostnik

»Transportne in termodinamične lastnosti vodnih raztopin alkalijskih soli poli(tiofen-3-il ocetne kisline)«,

zagovarjano 24. 4. 2015 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

    Jernej Kotar »Deželnoknežja oblast in uprava na Kranjskem v času Friderika III. Habsburškega « zagovarjano 9. 11. 2016 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
Generacija 2004

Neva Rebolj

https://webmail.arnes.si/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=28711&_part=2&_action=get&_extwin=1&_framed=1&_mimewarning=1&_embed=1

 “Razvijanje okoljskih kompetenc v osnovni šoli pri predmetu naravoslovje” zagovarjano 25. 2. 2021 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani

 

(Skupno 1.715 obiskov, današnjih obiskov 1)