Geografija

Osnovni namen pouka geografije je, da dijake usmerja v spoznavanje in obvladovanje življenjskih okoliščin, ki se nanašajo na človekov naravni in družbeni življenjski prostor. Geografija je v programu srednje šole predmet, ki pomaga mlademu človeku pridobiti znanje, sposobnosti, veščine in spretnosti, s katerimi lahko razume ožje in širše okolje. Poleg tega ga vzgaja, da bi to okolje znal pravilno vrednotiti, spoštovati in z njim gospodariti. Znanje geografije je sestavni del temeljne izobrazbe, saj vsebuje vedenja o domovini in svetu ter varovanju okolja in gospodarjenja z njim. Ta znanja potrebuje vsak človek pred zaposlitvijo ali nadaljnjim izobraževanjem na katerikoli stopnji.
Dijaki imajo v 1., 2. in 3. letniku dve uri geografije tedensko, v 4. letniku pa je geografija izbirni predmet, za tiste dijake, ki se odločijo, da bodo maturo opravljali iz geografije. V tem primeru imajo 4 ure geografije tedensko. Ob koncu velja poudariti, da največ dijakov Gimnazije Litija izbere za svoj izbirni predmet v 4. letniku ravno geografijo.

(Skupno 331 obiskov, današnjih obiskov 1)