Ruščina

Ruski jezik je eden od izbirnih predmetov na naši gimnaziji. Kot triurni predmet ga lahko dijaki izberejo v 2. letniku.

Dijaki lahko usvojijo pisanje in branje v cirilici, osnovne jezikovne strukture in besedišče ter se začno sporazumevati v ruščini. Poleg komunikacije v tujem jeziku spoznavajo tudi zgodovinsko in kulturno podobo Rusije. Dijaki dobijo nov vpogled v jezikovni ustroj materinščine z razvojnega vidika in tako začutijo temelje primerjalnega slovanskega jezikoslovja.

Utrinki – Ruski teden na Gimnaziji Litija

(Skupno 158 obiskov, današnjih obiskov 1)