Psihologija

Psihologija je veda, ki na znanstven način preučuje duševne procese, osebnost, vedenje posameznika, njegov odnos do sebe in do soljudi (okolice). Temeljna naloga vsake znanosti je ugotavljanje bistva tega, kar proučuje, od Aristotela naprej pa velja, da pomenijo bistvo nekega predmeta proučevanja njegovi vzroki. Tako je tudi za psihologijo proučevanje izvorov in vzrokov psihičnega delovanja ter obnašanja osnovna naloga.

Temeljni namen predmeta je posredovanje celostnega psihološkega pogleda na človeka in na njegovo življenje v družbi kot sestavino splošne izobrazbe dijaka. Predmet omogoča tudi uporabo psiholoških spoznanj v življenju posameznika (dijaka) in njegovih odnosih z drugimi ter pridobivanje psiholoških spoznanj, ki omogočajo boljše razumevanje sebe, drugih, družbe in sveta, osebne identitete in osebnega razvoja, medosebnih in skupinskih razlik, medosebnih odnosov in sodelovanja, tekmovanja, konfliktov in njihovega razreševanja, oblikovanje odprtega in kritičnega odnosa (zavesti) o položaju in vlogi posameznika, skupin, institucij in družbe, v oblikovanje interesa za pridobivanje psiholoških spoznanj in za uporabo teh v vsakdanjem življenju.

Predmet se izvaja v 2. letniku po dve uri tedensko. Kot izbirni predmet se izvaja tudi v 3. letniku, ena ura tedensko. V okviru priprave na maturo se lahko psihologija izvaja tudi v 4. letniku – 6 ur tedensko.

(Skupno 55 obiskov, današnjih obiskov 1)