Naša kuhinja

Prehrana v šolskem letu 2020/21

 Zakonodaja, ki ureja področje šolske prehrane (ZŠolPre-1A in ZUPJS-C), določa, da so do polne subvencije oz. do v celoti brezplačne malice upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS.

Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo znaša:

·        nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS, in sicer v višini 70 % cene malice*;

·        nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS, in sicer v višini 40 % cene malice*.

Cena malice v srednji šoli je od uveljavitve zakona še vedno 2,42 EUR. Ceno s sklepom določi minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta.

Na Gimnaziji Litija bo z novim šolskim letom malica organizirana v dveh odmorih:

1.    glavni odmor – hladna malica (od 9.35 do 9.45),

2. glavni odmor – topli obrok (od 12.10 do 12.40).

V spomladanskih mesecih iztekajočega se šolskega leta so razredniki obvestili dijake 2., 3. in 4. letnikov, da bomo s 1. septembrom 2020 spremenili organizacijo šolske prehrane. Od uveljavitve Zakona o šolski prehrani (2008) dalje smo na šoli nudili dva obroka (hladna malica in topel obrok) za ceno 2,42 €. Žal v ta znesek ni več možno vključiti  dveh obrokov, hkrati pa je šola dolžna ponuditi en obrok v predpisanem znesku (2,42 €), ki se v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev lahko tudi delno ali v celoti subvencionira. Zaradi splošnega zadovoljstva z dosedanjim načinom prehrane in na predlog nekaterih staršev in dijakov  smo se odločili sledeče:

–        dijaki se lahko naročite na enostavnejšo hladno malico po 2. šolski uri v vrednosti  1€ (ta malica ne bo subvencionirana),

–        dijaki se lahko naročite  tudi na topli obrok po 5. šolski uri v vrednosti 2,42 €. Topli obrok pa bo delno ali v celoti subvencioniran, odvisno od posameznika.

Na tak način bi imeli dijaki še vedno urejeno prehrano v celoti – tako tisti, ki jim zmanjka časa za zajtrk, in tudi tisti, ki bodo ob obeh obrokih mnogo lažje počakali na pozno popoldansko kosilo doma.  Nedvomno je to tudi podlaga za dobro učno delo posameznika.

Še naprej bo tako  dobro poskrbljeno za mladostnikovo dopoldansko prehrano ob upoštevanju smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Postopek prijavljanja in odjavljanja na šolsko malico je opisan v Pravilih šolske prehrane, ki so z vsemi veljavnimi obrazci in jedilniki na voljo na naši spletni strani pod rubriko Dijaki in starši, Šolska malica.

(Skupno 640 obiskov, današnjih obiskov 1)