Umetnostna zgodovina

Umetnostna zgodovina je izbirni predmet v drugem letniku in obsega 70 ur; od tega je 35 ur teorije, druga polovica ur pa je namenjena strokovnim ogledom in predstavitvi raziskovalnega dela (seminarskih nalog) dijakov. Poslanstvo predmeta izhaja iz zamisli, dijaku omogočiti zaokrožen pogled na razvoj umetnosti v Sloveniji in širše v Evropi ter z ogledi na terenu teoretično znanje utrditi še v praksi. Poseben (uvodni) del je namenjen usvajanju osnov s področja varstva kulturne dediščine. Vloga umetnostne zgodovine kot izbirnega predmeta je v interpretaciji najpomembnejših likovnih umetnin na slovenskih tleh, ki so od pradavnine do sedanjosti odslikale izpovedne in estetske odzive rodov ustvarjalcev na njihov čas. V izbirni predmet umetnostne zgodovine je vključeno znanje, ki ga dijak pridobi pri literarni in obči zgodovini ter zgodovini slovenske glasbe in drugih humanističnih in družboslovnih predmetih.

Predmet umetnostna zgodovina kot izbirni predmet ima v osnovi postavljene sledeče cilje:

 • dijaka seznaniti s stanjem na področju varstva kulturne dediščine na Slovenskem in
 • predstaviti najpomembnejše dosežke umetnostne dediščine pri nas,
 • dijaku oblikovati zavest o pomembnosti naše kulturno umetnostne dediščine kot enega od temeljnih dejavnikov našega naroda tako v preteklosti kot današnjem času in v prihodnosti,
 • dijaka seznaniti z osnovno pravno regulativo (zakonsko ureditvijo) in dejanskim stanjem na področju varstva kulturne dediščine,
 • dijaka seznaniti z ustanovami, ki skrbijo za varstvo kulturne dediščine na Slovenskem,
 • dijaku predstaviti umetnostno dediščino kot svojevrstno in enkratno ustvarjalnost umetnikov, ki so ustvarjali na območju današnje Republike Slovenije,
 • dijaka seznaniti z najpomembnejšimi umetnostnimi obdobji in umetniškimi slogi na Slovenskem,
 • dijaka podrobneje seznaniti z bogato kulturno umetnostno dediščino domačega okolja,
 • z obiski na terenu dijake (strokovnimi ekskurzijami) seznaniti z delovanjem nekaterih strokovnih ustanov,
 • »in situ« dijaku predstaviti nekaj najpomembnejših umetnostno kulturnih spomenikov v domačem okolju kot v širšem slovenskem prostoru,
 • dijaka usmeriti na lastno raziskovalno delo na področju kulturne dediščine (umetnostnih spomenikov na slovenskih tleh).
(Skupno 37 obiskov, današnjih obiskov 1)