NAVODILA v času ukrepov za preprečevanje bolezni COVID-19

Veljajo navodila kot za celotno šolo:

 • pridejo le zdravi (dijaki, strokovni delavci in drugi zaposleni),
 • umivanje rok, razkuževanje,
 • uporaba mask (knjižničarka, zaposleni in dijaki),
 • upoštevanje varnostne razdalje.

Odpiralni čas knjižnice:

Knjižnica bo za uporabnike odprta:

 • 7.30 – 10.45 (ponedeljek, torek),
 • 11.00 – 14.15 (sreda, četrtek, petek).

Vstopanje v knjižnico in gibanje po njej:

 • V knjižnico vstopajo le zdravi.
 • Uporabniki vstopajo posamezno.
 • Ob vstopu si razkužijo roke.
 • Poskrbijo za varnostno razdaljo (1, 5 – 2 m).
 • Ni prostega dostopa do polic z gradivom → je skladiščni sistem (gradivo naročijo).
 • Čitalnica je odprta. Uporabnik, ki želi uporabljati čitalnico, o tem obvesti knjižničarko, ki ga napoti k prosti mizi. Pri vsaki mizi je lahko le en uporabnik, v čitalnici je ob upoštevanju varnostne razdalje lahko največ 15 dijakov (uporabnikov). Po uporabi se mesto uporabe (miza) razkuži.
 • Uporabniki ne uporabljajo izkaznic – člana knjižničarka poišče po priimku in imenu.
 • Uporaba računalnika v knjižnici po dogovoru s knjižničarko, en uporabnik naenkrat. Po uporabi se miza in oprema razkužijo.
 • Vodi se evidenca prisotnosti v šolski knjižnici.

Vračanje gradiva:

 • Uporabniki gradivo vračajo v zaboj pred knjižnico, ki je posebej označen.
 • Zaboj knjižničarka z uporabo rokavic in zaščitne maske sprotno prazni, gradivo razdolži in ga postavi v karanteno za 3 dni (označene police).

Izposoja gradiva:

 • Ni dostopa do gradiva oz. polic – izdaja oz. izposoja se le predhodno naročeno gradivo:
 • po e-pošti: knjiznica@gimnazija-litija.si,
 • po telefonu 01/89 00 453,
 • osebno (uporabnik počaka, da knjižničarka gradivo poišče in prinese s polic).

Izvedba ur KIZ:

 • Ure knjižnično informacijskega znanja se bodo izvajale v dogovoru z organizatorjem OIV
  • v učilnici posameznega oddelka,
  • v računalniški učilnici,
  • Izven šole (splošna knjižnica, v kolikor bodo razmere to dopuščale),

Pripravila: Maja Deniša

(Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 1)