V četrtek, 25. aprila 2026, so na šoli potekale delavnice, ki so jih izvedli zunanji izvajalci IPM inštituta v sodelovanju z  Univerzo v Mariboru (koordinator), Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ljudsko univerza v Celju. Delavnic so se udeležili dijaki 3. letnika.

S projektom so želeli nasloviti vprašanje političnega udejstvovanja mladih žensk. Glavni poudarek je bil na  spreminjanje prepričanj o vlogi žensk v politiki in javnem življenju, ki temeljijo na spolnih stereotipih, tradicionalnih normah in pričakovanjih. Več o projektu: www.polpolpolitika.si in www.ewa.si.

Delavnica je imela naslednje vsebinske poudarke:
  • aktivno državljanstvo in njegov pomen,
  • spodbujanje podpornega okolja za politično aktiviranje deklet in fantov v njihovih skupnostih,
  • spolni stereotipi in pričakovanja do deklet in fantov pri izbiri kariernih poti,
  • pomembnost vključevanja vprašanja enakosti spolov v proces oblikovanja politik.

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)