Od semen in sadik do samooskrbe dijakov

S sejanjem ter vzgojo zelišč in paradižnika smo pričeli že leta 2019 v okviru projektnega dne Zdrav življenjski slog. Takrat smo prvič sejali domače seme paradižnika sorte volovsko srce.

Po dveh letih uspešnega vzgajanja sadik paradižnika na okenskih policah matematične učilnice smo se v letošnjem šolskem letu odločili za izvedbo projekta »Od semen in sadik do samooskrbe dijakov«.

V projektu sva sodelovali Natalija Zver in Jasmina Domadenik (poslovna sekretarka na šoli) ter dijaki drugega letnika.

V okviru projekta smo poskušali dijake seznaniti s pomenom samooskrbe ter pozitivnim vplivom vzgoje lastne zelenjave na fizično in psihično zdravje ljudi. Pokazati smo jim želeli,  da pri tem krepijo tudi socialne stike, saj pri tem sodelujejo tudi s svojimi starši, babicami in dedki ter njihovo znanje prenašajo in ohranjajo za prihodnje rodove. Na ta način pomagajo, da različne sorte in vrste rastlin ne bi izginile.

S podrobnim načrtovanjem projekta smo pričeli že meseca januarja. Takrat smo se z ljubljanskim botaničnim vrtom dogovorili za dve predavanji, s katerima smo želeli dijakom in njihovim staršem nuditi strokovno podlago za nadaljnje delo na projektu.

Prvo predavanje smo izvedli 4. februarja 2021 z naslovom: Pomen samooskrbe in slovenska semenska banka. Predavanje je pripravila strokovna sodelavka ljubljanskega Botaničnega vrta Katja Malovrh.

Drugo predavanje je bilo 4. marca 2021 z naslovom: Tradicionalna, hibridna in gensko spremenjena semena in posledice uporabe. Predavanje je pripravila priznana strokovna sodelavka ljubljanskega Botaničnega vrta dr. Blanka Ravnjak. Obe predavanji sta potekali preko Zoom videokonferenčne aplikacije.

Med tem časom smo tudi že naročili zemljo, korita in drugi potrebni material za sejanje.

Dijake in njihove starše smo povabili k sodelovanju tudi tako, da prispevajo domača semena zelenjave, vendar smo bili pri tem zaenkrat še neuspešni. Zato smo sejali kupljena semena in domača semena, ki sva jih prinesli z Jasmino.

Ker dijakov v mesecu februarju ni bilo v šoli, sva z Jasmino posejali papriko. Že 11. marca pa so dijaki sejali paradižnike, feferone, zelje, solato in baziliko v šoli. Zaradi izredno dobrih pogojev na šolskem zimskem vrtu so 25. marca presajali zelenjavo (»pikirali«) in si domov odnesli prve sadike paradižnikov. Kljub temu, da dijakov ni bilo vsak teden v šoli, je bilo potrebno rastline zalivati in opraviti tudi še potrebna presajanja.  Dijaki so 19.  aprila posejali še zadnji dve zelenjavi: kumarice in bučke. Za domov so dobili še sadike feferonov.

Med celotnim projektom smo starše in druge ljubitelje vrtnarjenja s fotografijami obveščali o napredku pri vzgoji zelenjave preko šolskega FB.

V soboto, 8. maja, nam je občina Litija odstopila stojnico na litijski tržnici, kjer smo uresničili našo prvo »Veliko zamenjavo sadik«. Kljub temu da smo le nekaj sadik zamenjali, smo večino sadik razdelili med mimoidoče in društvu Lojtra, ki so z zanimanjem in navdušenjem sprejemali naš projekt. Zamenjavo sadik smo oglaševali tudi na elektronskem panoju v Litiji in na radiu Geoss.

Ob koncu projekta so sadike dobili tudi naši dijaki. Nekaj sadik pa smo podarili tudi Domu za starejše občane Tisje, OŠ Litija – podružnici s prilagojenim programom, VDC Litija ter našim sosedom OŠ Gradec in Vrtcu Litija.

Veseli smo, ker že nadaljujemo s sodelovanjem z OŠ Gradec – podružnica Jevnica, ki nam je podarila sadiko joste, ki so jo vzgojili njihovi učenci. Josto smo posadili na šolskem vrtu.

Natalija Zver

(Skupno 19 obiskov, današnjih obiskov 1)