Spoštovani,

kot veste, se zaprtje šol  nadaljuje, tako tudi način dela vse do nadaljnjega (glej 2. člen). Vlada RS je 15.3. 2020 sprejela Nov odlok o zaprtju šol do preklica – UL. št. 25/20

O D L O K

o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

  1. člen 

S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v: vrtcih, osnovnih šolah,  osnovnih šolah s prilagojenim programom, glasbenih šolah,  zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah,  domovih za učence,  dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito,  organizacijah za izobraževanje odraslih,  študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter  univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

  1. člen 

Prepoved iz tega odloka velja do prenehanja razlogov zanjo, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vida Poglajen, ravnateljica

 

(Skupno 199 obiskov, današnjih obiskov 1)